Falling Number® - Düşme Sayısı®

Falling Number® - Çimlenme zararı tespiti

Çimlenme zararı tespiti için uluslararası standart metod

Falling Number® Sistemi, çimlenme zararı tespit etmek, un enzim aktivitesini optimize etmek ve        tahıl ticaretinde doğru alımı garanti etmek için tahıl ve undaki alfa-amilaz enzim aktivitesini ölçer.        Alfa-amilaz aktivitesi unlu mamüller, makarna ve şehriyenin nihai ürün kalitesi için çok önemlidir.        Bu ürünlerin üretimi için buğday, arpa, çavdar veya sorgum kullanan herkes, Falling Number® sisteminden faydalanır.

Metod, uluslararası kuruluşlar tarafından standartlaştırılmıştır.
ICC, AACCI, ISO ve ASBC:

ICC/No. 107/1 (1968)
AACCI/No. 56-81.03 (1972)
ISO/No. ISO/DIS 3093 (1974)
ASBC Barley 12-A

Teklif İsteyin