Teknoloji

Near Infrared Transmission analizi

DA 6200 ™ yeni Diode Array Near Infrared Transmission Tekolojisine dayanmaktadır. Her analiz sırasında, homojen olmayan numuneler için bile temsili ve doğru bir ölçüm sağlamak için numune üzerinde 20 ölçüm yapılır.

Eş zamanlı dalga boyları ölçümü

Diode array teknolojisi ile tüm dalga boyları aynı anda ölçülür ve spektrumda birleştirilir. Bu durum farklı ürünlerin hızlı analiz edilebilmesine olanak tanır. 


Gelişmiş kalibrasyon algoritmaları

DA 6200™ Artificial Neural Network (ANN) ve Partial Least Squares (PLS) kalibrasyonlarını kullanarak çok çeşitli örnekler için doğru ve güvenilir kalibrasyonlar sunar. 

Teklif İsteyin